TAC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 26/02/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông