SHI: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (3%)

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 13/04/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục để nhận cổ tức tại Trụ sở công ty vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 13/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%