SDT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (6%)

CTCP Sông Đà 10 (SDT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

* Đợt 1:

+ Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

+ Ngày thanh toán: 31/01/2019

* Đợt 2:

+ Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

+ Ngày thanh toán: 29/03/2019

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (phòng Tài chính – Kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/01/2019 (đối với đợt 1), từ ngày 29/03/2019 (đối với đợt 2) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%