SDT: Cả năm, ước hoàn thành 80,9% kế hoạch lợi nhuận

SDT: Cả năm, ước hoàn thành 80,9% kế hoạch lợi nhuận

(ĐTCK) Theo thông tin từ CTCP Sông Đà 10 (SDT), 9 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 750 tỷ đồng giá trị sản xuất - kinh doanh, tương đương 72% kế hoạch năm, đạt doanh thu 700 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 67 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch năm.

Trong quý IV, Công ty đặt mục tiêu 390 tỷ đồng doanh thu, 24,62 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Với kế hoạch này, SDT ước đạt 1.090 tỷ đồng doanh thu cả năm 2012, tương đương 96% kế hoạch năm; 91,79 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 80,9% kế hoạch. Thu nhập bình quân cả năm 2012 của cán bộ – công nhân viên ước đạt 7,56 triệu đồng/tháng, thấp hơn so với kế hoạch 8,58 triệu đồng/tháng.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%