Ảnh Internet

Ảnh Internet

Quý IV/2016, KSB lãi 52 tỷ đồng, tăng hơn 81% so với cùng kỳ

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính quý IV/2016 của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), doanh thu hơn 208 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,5%. Doanh thu tài chính 3,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số gần nửa tỷ đồng cùng kỳ. 

Trong khi đó, chi phí tài chính trong kỳ của Công ty tăng nhẹ, chi phí bán hàng không có nhiều thay đổi, còn chi phí quản lý doanh nghiệp 7,5 tỷ đồng, giảm 37,5% so với quý IV/2015.

Ngoài ra, Công ty cũng có khoản lợi nhuận khác hơn 335 triệu đồng, trong khi cùng kỳ âm 873,5 tỷ đồng. Kết quả, KSB lãi sau thuế gần 52 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 81% so với quý IV/2015.

Lũy kế cả năm, KSB đạt 850 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế gần 206 tỷ đồng, tăng mạnh 64,8%.

Tính đến 31/12/2016, tiền và tương đương tiền của KSB 79 tỷ đồng, giảm mạnh so với 175 tỷ đồng đầu năm. Phải thu ngắn hạn tăng hơn gấp đôi, đạt 176,6 tỷ đồng, sự tăng lên chủ yếu do trong kỳ có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 75 tỷ đồng, trong khi quý 4 năm 2015 không có khoản này.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm trên của KSB là 364 tỷ đồng, tăng so 15,5% do có khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 270 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với đầu năm. 

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%