Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trao kỷ niệm chương cho các DN được bình chọn có thương vụ M&A tiêu biểu 2014

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trao kỷ niệm chương cho các DN được bình chọn có thương vụ M&A tiêu biểu 2014

PAN đặt kế hoạch 140 tỷ đồng lợi nhuận 2014

(ĐTCK) Ngày 08/08/2014, Hội đồng quản trị CTCP Xuyên Thái Bình (PAN PACIFIC) đã thông qua kế hoạch 2014 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 118,6 % so với thực hiện năm 2013, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 140 tỷ đồng, tăng 232,5% so với mức lợi nhuận đạt được năm 2013.

Nếu đạt được kế hoạch đề ra, Công ty dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá, chi trả kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2 tỷ đồng và trích 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ cho Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. 

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 chưa soát xét, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PAN đạt 383,17 tỷ đồng, tăng 87,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 63,5 tỷ đồng, tăng 131,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu của PAN đạt 1.170,6 tỷ đồng, tăng 126% so với cuối năm 2013 và thặng dư vốn cổ phần lên tới 668,5 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, doanh thu và lợi nhuận của PAN có thể sẽ tăng trưởng đột biến do PAN có thêm NSC là công ty con.

Tại Diễn đàn M&A 2014 vừa qua, PAN được bình chọn là “Công ty có chiến lược M&A tiêu biểu” và “Thương vụ mua lại tiêu biểu 2013-2014” cho thương vụ mua lại CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC).

Ngoài PAN, các thương vụ được vinh danh tiêu biểu gồm: hợp nhất HDBank & DaiA Bank, PVFC & WesternBank, MBS & VITS, Đường Biên Hòa & Đường Ninh Hòa; mua lại: HD Bank mua lại 100% Công ty Tài chính Việt Société Générale (SGVF); Vinamilk mua 70% cổ phần của công ty Driftwood Dairy tại Hoa Kỳ; Pilmico International  (thuộc Aboitiz Equity Ventures, Inc.) mua 70% CTCP Thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1; phát hành riêng lẻ tiêu biểu: Sơn Kim Land bán cổ phần cho EXS Capital; Masan Agriculture bán cổ phần cho Quỹ đầu tư TPG của Mỹ (49%).  

Tin bài liên quan

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%