Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Thái Bình thành tỉnh phát triển của vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Thái Bình thành tỉnh phát triển của vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Thái Bình thành tỉnh phát triển của vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Tại kỳ họp khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh Thái Bình đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách, điều hành hoạt động UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tín nhiệm cao 98%.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cảm ơn sự tin tưởng của Tỉnh ủy và Đảng bộ tỉnh, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và bày tỏ, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh tin tưởng, giao trọng trách. Đồng thời, bản thân cần phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ về mọi mặt; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn thử thách; gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong tỉnh, tình hình chính trị - xã hội ổn định; những thành quả và kinh nghiệm của 35 năm đổi mới được tiếp tục phát huy; Khu Kinh tế Thái Bình, Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp công nghệ cao, các công trình trọng điểm đã và đang được triển khai xây dựng... sẽ tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ông Ngô Đông Hải, ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tặng hoa, chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận.

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh còn chưa cao; Nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn chưa hiện đại, đồng bộ. Nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu về nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển. Đồng thời, tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp cũng là những khó khăn, thách thức mới trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận chia sẻ sẽ cùng tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đoàn kết, gắn bó, kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tinh ủy; sự giám sát, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của các đồng chí thành viên UBND tỉnh, sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; sự thống nhất trong nhận thức và hành động với tinh thần quyết tâm cao nhất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tạo sức mạnh tổng hợp, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới, phấn đầu vì mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tại kỳ họp khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh Thái Bình đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách, điều hành hoạt động UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tín nhiệm cao 98%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021