Nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến đại lý bảo hiểm

Nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến đại lý bảo hiểm

(ĐTCK) Trong năm 2012, Cục quản lý và Giám sát bảo hiểm đã nhận và xử lý nhiều đơn thư kiến nại, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ.

Cục quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính ) cho biết, trong năm 2012, vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp trong việc xử lý đại lý nghỉ việc. Nguyên nhân chủ yếu của mâu thuẫn này là do tiến độ xử lý chấm dứt hợp đồng đại lý và giải thích cho các đại lý nghỉ việc về nguyên nhân chấm dứt hợp đồng đại lý, giải quyết quyền lợi cho các đại lý khi chấm dứt hợp đồng. Trong năm qua, Cục đã nhận và xử lý nhiều đơn thư kiến nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ.

Ngoài ra, công tác quản lý đại lý còn nhiều hạn chế, vẫn tồn tại việc doanh nghiệp sử dụng đại lý chưa đủ điều kiện, chi trả hoa hồng cho đại lý không theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tính đến cuối năm 2012, tổng số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ có mặt trên thị trường đạt 225.963 người, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 122.694 người; Bảo Việt Nhân thọ 27.762 người và AIA 18.242 người. Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong năm 2012 là 141.973 người, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường thứ tự là Prudential (49.366 người); AIA (18.950 người) và Bảo Việt Nhân thọ (16.607 người).

VNIndex

1,020.62

0.82 (0.08%)

 
VNIndex 1,020.62 0.82 0.08%
HNX 151.3 -0.68 -0.45%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021