NBR: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (12,2%)

CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (NBR - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.220 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính, số 02 đường Phó Đức Chính, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 30/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,259.43

-9.4 (-0.75%)

 
VNIndex 1,259.43 -9.4 -0.75%
HNX 300.13 -1.64 -0.55%
UPCOM 84.37 -1.2 -1.42%

Lịch sự kiện

26/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021