MCF: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Cơ khí Xăng Dầu (MCF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015             

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM (Công ty Xăng dầu KV II)

- Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%