Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 27% (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)

Thời gian thực hiện: 20/07/2018

Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam. Địa chỉ: số 1 đường 1A khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 20/07/2018 và và vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.