Công ty cổ phần Pin Hà Nội (PHN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả nốt cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 28/06/2018, yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.