HJS: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền (7%)

CTCP Thuỷ điện Nậm Mu (HJS - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/12/2021 và xuất trình giấy tờ tùy thân như: chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

VNIndex

1,481.58

2.0 (0.13%)

 
VNIndex 1,481.58 2.0 0.13%
HNX 411.82 1.59 0.39%
UPCOM 108.03 1.32 1.22%