Giao dịch khối ngoại tuần 4-8/5: Khối ngoại bán ròng đột biến gần 2.800 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại tuần 4-8/5: Khối ngoại bán ròng đột biến gần 2.800 tỷ đồng

(ĐTCK) Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực nhưng với phiên giao dịch đột biến ngày 6/5 khiến khối này vẫn bán ròng mạnh tới gần 2.800 tỷ đồng trong tuần đầu tiên của tháng 5.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng liên tiếp và chỉ mua ròng duy nhất phiên cuối tuần 8/5. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 76,16 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.627,34 tỷ đồng, tăng 19,82% về lượng và 94,2% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 96,04 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.193,86 đồng (tăng 136,26% về lượng và 198,58% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 172,2 triệu đơn vị, giá trị 5.821,2 đồng (tăng 65,24% về lượng và 140,29% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 27-29/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/5

15.410.660

26.623.730

-11.213.070

509.570

597.400

-87.830

5/5

13.099.320

23.041.800

-9.942.480

537.350

649.210

-111.860

6/5

19.076.090

67.122.910

-48.046.820

635.390

3.015.740

-2.380.350

7/5

15.918.470

24.030.070

-8.111.600

586.140

706.480

-120.340

8/5

32.535.160

31.379.090

1.156.070

925.410

852.370

73.040

Tổng

96.039.700

172.197.600

-76.157.900

3.193.860

5.821.200

-2.627.340

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 12,25 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 92,44 tỷ đồng, tăng 191,5% về lượng và 184,96% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,89 triệu đơn vị, giá trị 27,18 tỷ đồng (tăng 151,23% về lượng và 119% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 14,14 triệu đơn vị, giá trị 119,62 tỷ đồng (tăng 185,37% về lượng và 166,71% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 27-29/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/5

511.940

5.547.400

-5.035.460

7.050

39.380

-32.330

5/5

306.610

1.512.710

-1.206.100

3.600

13.970

-10.370

6/5

352.800

2.401.400

-2.048.600

4.420

28.510

-24.090

7/5

263.050

1.006.500

-743.450

5.700

12.490

-6.790

8/5

458.610

3.671.220

-3.212.610

6.410

25.270

-18.860

Tổng

1.893.010

14.139.230

-12.246.220

27.180

119.620

-92.440

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4 phiên và mua ròng duy nhất phiên cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,65 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 52,64 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 1,46 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 15,48 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,79 triệu đơn vị, giá trị 85,92 tỷ đồng (tăng 15,7% về lượng và 68,8% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,44 triệu đơn vị, giá trị 138,56 tỷ đồng (tăng 140,62% về lượng và 291,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 27-29/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

4/5

769.250

1.116.200

-346.950

7.920

13.480

-5.560

5/5

115.710

362.800

-247.090

1.460

11.770

-10.310

6/5

387.550

2.241.000

-1.853.450

6.520

40.490

-33.970

7/5

230.230

1.112.700

-882.470

19.420

29.530

-10.110

8/5

3.284.870

1.608.900

1.675.970

50.600

43.290

7.310

Tổng

4.787.610

6.441.600

-1.653.990

85.920

138.560

-52.640

Tổng cộng tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 90,06 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.772,42 tỷ đồng, tăng 35,84% về lượng và gấp hơn 2 lần về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.369,85 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu lớn VNM được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 110,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,06 triệu đơn vị. Còn VPB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 4,02 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 86,09 tỷ đồng.

Ngoài ra khối ngoại còn mua ròng khá mạnh một số bluechip như MSN với 56,25 tỷ đồng (0,95 triệu cổ phiếu), PLX với 49,51 tỷ đồng (1,14 triệu cổ phiếu).

Trái lại, với phiên bán ròng khủng ngày 6/5, VHM đã trở thành cổ phiếu bị khối ngoại xả bán mạnh nhất trong tuần qua. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 34,86 triệu cổ phiếu VHM, với tổng giá trị lên tới 2.182,25 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, cổ phiếu STB bị bán ròng 11,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 102,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị đạt 7,31 tỷ đồng, tương đương khối lượng 112.450 cổ phiếu. Còn HDA là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 117.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 0,95 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng đạt 5,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 68 tỷ đồng. Tiếp theo là HUT bị bán ròng 4,32 triệu cổ phiếu, giá trị 7,47 tỷ đồng.

Còn cổ phiếu SHB dẫn đầu trong danh mục bị bán ròng mạnh trong tuần cuối tháng 4 với gần 500 tỷ đồng, đã lùi về vị trí thứ 3 khi bị bán ròng 974.200 đơn vị, giá trị 15,63 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất LPB với khối lượng 1,96 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 14,54 tỷ đồng; còn ACV bị bán ròng mạnh nhất đạt 764.200 cổ phiếu, giá trị tương ứng 43,86 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021