DPR: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (25%)

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/03/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (địa chỉ : xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/03/2021. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần và giấy CMND hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ.

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021