DPM phấn đấu vượt 10 - 20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế

DPM phấn đấu vượt 10 - 20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế

(ĐTCK) Trong Bản tin NĐT quý III, Ban lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) cho biết, sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, vượt 10 - 20% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và vượt mức chỉ tiêu sản lượng kế hoạch năm.

Dự kiến, tháng 9/2013, Nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ dừng máy 1 tháng để tiến hành bảo dưỡng theo kế hoạch, do đó tổng sản lượng sản xuất 6 tháng cuối năm ước đạt 350.000 tấn.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2013, các chỉ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của DPM đạt tương ứng 14% và 17%, giảm nhẹ so với cùng kỳ do không còn bao tiêu sản phẩm Đạm Cà Mau. Trong năm 2012, DPM có bán một lượng phân bón từ năm 2011 chuyển sang, nên sản lượng tiêu thụ của năm 2012 cao hơn năm 2013 là 79.195 tấn. Bên cạnh đó, trong năm 2013, trên thị trường có nhiều sản phẩm phân bón cạnh tranh hơn, giá bán phân bón bình quân năm 2013 giảm 5% so với năm 2012, cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DPM.

VNIndex

1,145.11

10.43 (0.91%)

 
VNIndex 1,145.11 10.43 0.91%
HNX 240.43 7.17 2.98%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%