(ĐTCK) CTCP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Theo đó, TTF phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

Theo phương án phát hành, số cổ phiếu nhà đầu tư không mua hết sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2017.

Sau phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên gần 2.446 tỷ đồng. Dự kiến, nguồn vốn thu được 1.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay, giảm áp lực tài chính và bổ sung vốn lưu động. 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.