(ĐTCK) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa yêu cầu Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á tiến hành các bước thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, do sau khi hết thời gian tạm ngừng hoạt động và gia hạn tạm ngừng hoạt động nhưng Công ty không khôi phục được hoạt động.

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á là công ty con của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Công ty cung cấp dịch quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Không chỉ công ty con kinh doanh yếu kém, cả công ty mẹ cũng hoạt động không hiệu quả.

Theo báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế quá 50% vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Công ty lỗ gần 322 tỷ đồng, nên vốn chủ sở hữu chỉ còn 207,6 tỷ đồng.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.