(ĐTCK) Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu, phát hành tối đa 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo đó, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài, với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Nếu thành công, vốn điều lệ của DCL sẽ tăng lên 813,3 tỷ đồng.

Trái phiếu chuyển đổi cũng sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư nước ngoài, với mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn dự kiến là 5 năm. Lãi suất trái phiếu được các cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, với mức cho phép tối đa là 3%/năm. Thời gian phát hành trong năm 2017 hoặc nửa đầu năm 2018. Giá chuyển đổi không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và tối đa là 30.000 đồng/cổ phiếu. 

Ngoài ra, dự kiến trong tháng 9 này, DCL sẽ thực hiện phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ưu đãi cho người lao động, tương đương tỷ lệ phát hành 0,89%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

 

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.