Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, địa phương này thu hút được 47 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này tại tỉnh Thanh Hóa lên con số 755 doanh nghiệp.
Được biết, trong thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu liên kết các doanh nghiệp và nông dân, mở rộng các mô hình liên kết và bao tiêu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời thu hút đầu tư sản xuất trong lĩnh vực này.

Hiện tại, Thanh Hóa đang đẩy mạnh tích tụ ruộng đất và định hướng tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thông qua việc hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Trước đó, năm 2014 Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt danh mục các dự ánkêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Theo Sĩ Chức
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.