Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.          

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
+ Phương hướng và nhiệm vụ năm 2018;
+ Mức chi trả cổ tức năm 2017;
+ Các nội dung xin ý kiến cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.