Thời gian thực hiện: 19/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hàm Luông (200C, đường Hùng Vương,  Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre).   

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch 2018;

+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.