CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – HOSE)


Thời gian thực hiện: 30/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và đăng trên website Công ty chậm nhất trước 10 ngày diễn ra Đại hội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021