CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 09/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,249.36

-3.09 (-0.25%)

 
VNIndex 1,249.36 -3.09 -0.25%
HNX 292.81 -2.72 -0.93%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021