CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 10/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,249.47

-2.98 (-0.24%)

 
VNIndex 1,249.47 -2.98 -0.24%
HNX 292.72 -2.81 -0.96%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021