Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (MEC – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 07/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

Địa điểm thực hiện: Lô  A38 – Khu Dịch vụ Đồng Dưa – phường Hà Cầu – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội. 

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021