Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (MEC – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 07/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

Địa điểm thực hiện: Lô  A38 – Khu Dịch vụ Đồng Dưa – phường Hà Cầu – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội. 

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%