(ĐTCK) Nỗ lực thực hiện một chuyên đề sâu về Báo cáo Phát triển bền vững (nằm trong Báo cáo thường niên) một cách đầy đủ nhất đã giúp Traphaco (TRA) đạt giải tính đầy đủ, bên cạnh việc Báo cáo thường niên lọt vào TOP 5, đồng thời đạt giải Ba Báo cáo thường niên có nội dung quản trị công ty tốt nhất trong mùa giải năm nay.

Nỗ lực lập Báo cáo Phát triển bền vững

Ở nhiều nước, báo cáo phát triển bền vững trở thành yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện và công bố, nhưng ở Việt Nam chưa có quy định buộc các doanh nghiệp phải lập loại báo này, ngoài một số nội dung có liên quan được yêu cầu theo mẫu báo cáo thường niên.

Dù chưa lập hẳn một báo cáo riêng về phát triển bền vững như một số doanh nghiệp lớn khác, nhưng Traphaco cũng đã nỗ lực thực hiện một chuyên đề sâu về Báo cáo Phát triển bền vững một cách đầy đủ nhất có thể trong mùa báo cáo 2017.

Là doanh nghiệp “45 năm vì niềm tin sức khỏe”, mang sứ mệnh tiên phong, sáng tạo dược phẩm xanh bảo vệ sức khỏe con người, Traphaco đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, đáng tin cậy về các vấn đề liên quan đến môi trường và xã hội. Chúng tôi cũng coi đó là những yếu tố mang tính hỗ trợ để thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng, điều chỉnh chiến lược kinh doanh hiệu quả sau này theo hướng lấy phát triển bền vững và trách nhiệm với môi trường, xã hội làm nền tảng.

Traphaco có nhiều cổ đông nước ngoài, trong đó có các quỹ đầu tư như Mekong Capital, Vietnam Holding, chúng tôi luôn ý thức được rằng, không chỉ cổ đông hay nhà đầu tư, mà người tiêu dùng cũng quan tâm đến tiêu chí phát triển bền vững của Công ty.

Trên thực tế, Traphaco đã thực hiện các hoạt động về phát triển bền vững từ rất sớm (thông qua việc phát triển vùng trồng dược liệu sạch, bảo vệ môi trường), nhưng việc đưa thông tin phát triển bền vững cũng như lập báo cáo mới chỉ được thực hiện từ năm 2015.

Chưa năm nào có giải cao vì chúng tôi vẫn trăn trở, chưa tìm ra được chuẩn mực nào để đối chiếu, cũng như chưa làm nổi bật hay phân tích sâu về các nội dung Ban tổ chức quan tâm.

Tuy nhiên, năm nay là lần đầu tiên lập Báo cáo Phát triển bền vững của Traphaco, lần đầu xây dựng Chiến lược phát triển bền vững đến năm 2020 gắn với 17 mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (SDGs), chúng tôi đã phân tích sâu hơn về mối quan hệ với các bên liên quan, xác định các vấn đề trọng yếu, xây dựng nội dung báo cáo dựa trên các tiêu chí của GRI...

Lần đầu tiên thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững với nhiều tâm sức để tối đa hóa việc cung cấp nội dung thông tin, chúng tôi nhận ra rằng, phát triển bền vững tại Traphaco không phải là cái gì đó quá xa xôi. Thay vào đó, nó thật gần gũi, đơn giản là làm thế nào để giúp đời sống người lao động tốt hơn, tạo môi trường làm việc hiệu quả, an toàn, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, bảo vệ môi trường…

Hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe con người, suốt 45 qua, Traphaco luôn ý thức được trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, thông qua các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc đời sống, môi trường làm việc cho cán bộ, công nhân viên, sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng vì sức khỏe người tiêu dùng, ý thức bảo vệ môi trường… Đã từ lâu, Traphaco đề cập nội dung trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững trong Báo cáo thường niên của mình.

Chúng tôi coi đó là cái tâm của người làm nghề dược - một nghề cần đề cao giá trị đạo đức trong kinh doanh.

… và Báo cáo thường niên

Các tiêu chí đặt ra của Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất qua nhiều mùa giải đó là chuẩn mực, minh bạch, sáng tạo, chuyên nghiệp, đảm bảo nội dung về phát triển bền vững.

Năm nay, tính sáng tạo của Traphaco được thể hiện rõ khi Báo cáo thường niên tích hợp 2016 với chủ đề “45 năm - Vì niềm tin sức khoẻ” của Công ty lần đầu tiên được áp dụng các bộ tiêu chuẩn quốc tế. Đó là báo cáo tình hình quản trị công ty theo bộ nguyên tắc về quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), phân tích quản trị công ty theo Thẻ điểm quản trị ASEAN, báo cáo phát triển bền vững theo bộ tiêu chuẩn GRI...

Liên quan đến quản trị doanh nghiệp, việc đánh giá Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN với những thông tin chi tiết, rõ ràng, sẽ trở thành tài liệu quan trọng cho cổ đông, nhà đầu tư. Báo cáo thường niên của Traphaco không chỉ đầy đủ ở bản tiếng Việt, mà còn đảm bảo tính bao quát ở phần dịch tiếng Anh, mang lại thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài.

ảnh 1
 Traphaco mang sứ mệnh tiên phong, sáng tạo dược phẩm xanh bảo vệ sức khỏe con người
Chúng tôi nhận ra rằng, việc chưa nhận được giải cao trong Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên những năm trước là do chúng tôi chưa thực sự đầu tư đúng mức cho việc lập Báo cáo thường niên cũng như Báo cáo Phát triển bền vững.

Tuy nhiên, năm nay, chúng tôi đã dồn tâm sức nhiều hơn cho việc lập báo cáo và bước đầu được Hội đồng bình chọn đánh giá cao về tính vượt trội so với các năm trước. Điều này cũng góp phần khẳng định sự nghiêm túc của Traphaco trong vai trò là doanh nghiệp dược lớn trước các nhà đầu tư, cổ đông trong minh bạch hóa thông tin, cũng như các quy định chung của thị trường chứng khoán.

Thức cùng báo cáo

Tiếp cận các điểm mới trong báo cáo tích hợp năm nay được đề cập kể trên tạo ra thách thức không nhỏ cho Traphaco, dù lâu nay, các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững, quản trị công ty, cộng đồng… đều là những việc làm mang tính thường nhật, được cả tập thể Traphaco dựng xây, vun đắp. Nhưng để ghi chép lại thành báo cáo một cách cô đọng nhất, mà vẫn đảm tiêu chí đầy đủ, đạt chuẩn, quả thật không dễ chút nào.

Trong quá trình hoạt động, Traphaco luôn nhận thức được tầm quan trọng của quản trị công ty trong hoạt động của doanh nghiệp, từ những quy định đơn giản nhất đến những quy định phức tạp hơn. Các quy định đơn giản như ban hành điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp; ban hành quy chế quản trị; tuân thủ thời gian, trình tự, thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Các quy định phức tạp hơn như quy định về thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, việc tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty của thành viên HĐQT, đảm bảo tránh xung đột về lợi ích trong giao dịch với các bên liên quan.

Thực tế, tăng cường công tác đào tạo về quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế với các lãnh đạo cao cấp của toàn hệ thống là một trong những mục tiêu mũi nhọn của Traphaco. Vì vậy, trong năm 2016, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo với mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản trị công ty theo quy định pháp luật, cũng như chuẩn mực quốc tế cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý khác trong Công ty và các công ty con. Chính các hoạt động thực tế hàng ngày trên đã giúp chúng tôi có “nguyên liệu” để ghi chép vào trong báo cáo một cách trung thực, không “tô vẽ”.

Là doanh nghiệp lớn, Traphaco không chỉ tập trung vào việc tạo ra doanh thu, lợi nhuận, mang lại giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư, người lao động…, mà còn chú trọng đến quản trị công ty, chính bởi mối quan hệ hai chiều.

Ở chiều ngược lại, hơn ai hết, Công ty hiểu rằng, nếu sở hữu hệ thống quản trị công ty tốt sẽ đạt được vị thế tốt hơn trong việc thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài, gia tăng lợi nhuận, có thể hấp dẫn và giữ được đội ngũ lao động có chất lượng, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong con mắt nhà đầu tư, từ đó tạo cơ hội hội nhập vào thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh và mang tính chọn lọc cao.

Những người trực tiếp làm báo cáo, đáp ứng các tiêu chí đề ra theo quy định đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, thức cùng báo cáo vì vừa phải đảm bảo kịp tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng nội dung. Nhưng trên tất cả, chúng tôi sẵn sàng mất ngủ để có một báo cáo ấn tượng hơn, sáng tạo hơn, đón mừng sinh nhật lần thứ 45 của Traphaco.

Theo Nhóm làm Báo cáo thường niên, Phòng Marketing - CTCP Traphaco
Đặc san Báo cáo thường niên 2017
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.