(ĐTCK-online) Ủy ban Chứng khoán (UBCK) thông báo lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch mua bán lại chứng khoán (repo) của CTCK.

Theo đó, có 4 điều kiện để CTCK thực hiện repo gồm CTCK có cả hai nghiệp vụ môi giới và tự doanh, có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ khi là thành viên của Sở GDCK, có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng vốn điều lệ tại thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính gần nhất và phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Bộ Tài chính liên tục ít nhất 6 tháng tính đến thời điểm ký hợp đồng repo.

Đối tượng được giao dịch repo với CTCK phải là người sở hữu hợp pháp chứng khoán, không phải là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, kế toán trưởng, Ban Kiểm soát của CTCK, cổ đông lớn hay người có liên quan đến các đối tượng trên.

Chứng khoán được repo gồm cổ phiếu chưa niêm yết và trái phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu, trái phiếu của công ty chưa niêm yết phải đảm bảo 4 điều kiện: thời gian hoạt động của DN tối thiểu 5 năm, vốn điều lệ thực góp không dưới 50 tỷ đồng và không có lỗ lũy kế, ROE của 2 năm gần nhất trên 10% và phải là cổ phiếu của DN đã đăng ký công ty đại chúng với UBCK.

Giá mua cổ phiếu của CTCK trong hợp đồng repo không quá 50% giá thị trường tại thời điểm ký hợp đồng, tổng giá trị mua với 1 khách hàng cá nhân không quá 1% vốn chủ sở hữu và không quá 5 tỷ đồng. Với tổ chức, con số này tương ứng là 3% và 20 tỷ đồng. Thời hạn cho 1 hợp đồng repo không quá 6 tháng, thời gian gia hạn không quá 6 tháng tiếp theo. Cũng theo dự thảo thông tư, hợp đồng repo phải đáp ứng các quy định như phương thức tính giá, cách giải quyết khi một bên bị phá sản, giá chứng khoán biến động nhiều…

Theo B.Sưởng
B.Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.