CDN: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 2016 bằng tiền mặt (5%)

 

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  26/10/2016

 Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 04/11/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Cảng Đà Nẵng số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 04/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%