BSP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/01/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân đối với cá nhân/giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%