Hoạt động kinh tế ngầm bao gồm các hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu một cách chủ ý nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Hoạt động kinh tế ngầm bao gồm các hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu một cách chủ ý nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

2018 sẽ trình đề án thống kế khu vực kinh tế ngầm, kinh tế phi pháp

(ĐTCK) Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và định hướng năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) diễn ra chiều 15/1, Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết năm 2018, Bộ KH&ĐT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát như kinh tế ngầm; kinh tế phi pháp.

Ông Lâm cho biết khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm 5 thành tố: (1) Hoạt động kinh tế ngầm; (2) Hoạt động kinh tế phi pháp; (3) Hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát; (4) Hoạt động kinh tế hộ gia đình tự sản tự tiêu; (5) Hoạt động kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu cơ bản.

Trong 5 thành tố nêu trên, Tổng cục Thống kê đã thu thập và tính toán cho thành tố thứ (3), thứ (4) và thứ (5). 

Cũng theo ông Lâm, hoạt động kinh tế ngầm bao gồm các hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu một cách chủ ý nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, với người lao động và với xã hội và tránh thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính như thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo thống kê. 

Hoạt động kinh tế phi pháp bao gồm các hoạt động kinh tế bị pháp luật cấm (sản xuất và buôn bán ma túy, hoạt động mại dâm…); các hoạt động kinh tế hợp pháp không bị pháp luật cấm nhưng do các nhà sản xuất trái phép thực hiện.  

“Đối với 2 thành tố này rất khó cho cơ quan Thống kê thu thập thông tin để tính toán. Vì vậy, trong quý I năm 2018, sau khi Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thống kê hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng với các Bộ, ngành và địa phương tìm giải pháp có tính khả thi để triển khai thực hiện, sẽ từng bước tính toán đầy đủ hơn quy mô chỉ tiêu GDP trong những năm tới”, ông Lâm cho biết.  

Cũng theo ông Lâm, ngoài kinh tế ngầm; kinh tế phi pháp, khu vực kinh tế chưa được quan sát còn gồm kinh tế hộ gia đình tự sản tự tiêu và hoạt động kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu cơ bản. 

“Năm 2018, chúng tôi sẽ điều chỉnh quy mô GDP trên cơ sở kết quả của Tổng điều tra nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017”, ông Lâm cho biết.

Ông Lâm cũng khẳng định phương pháp biên soạn chỉ tiêu GDP và GRDP của Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Thống kê Liên hợp quốc, theo đúng phương pháp khoa học, được quốc tế công nhận. Vì vậy số liệu GDP của Tổng cục Thống kê biên soạn là chính xác, tin cậy.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,023.94

-73.23 (-7.15%)

 
VNIndex 1,023.94 -73.23 -7.15%
HNX 203.05 -17.74 -8.74%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021