13 năm, TTCK Việt Nam huy động được 1,3 triệu tỷ đồng vốn

13 năm, TTCK Việt Nam huy động được 1,3 triệu tỷ đồng vốn

(ĐTCK) Thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, trong 13 năm hoạt động của TTCK Việt Nam (20/7/2000 - 20/7/2013), tổng số vốn đã huy động được qua thị trường này khoảng 1.300.000 tỷ đồng.

> Tuổi mới của TTCK Việt Nam

 

Số vốn này đã giúp nhiều DN, nhiều thành phần kinh tế mở rộng sản xuất - kinh doanh, phát triển trở thành những DN, những chủ thể kinh tế lớn mạnh.

Sự ra đời của TTCK Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện Sở GDCK TP. HCM chính thức khai trương hoạt động. Tính đến nay, Sở GDCK TP. HCM có 303 cổ phiếu, 5 chứng chỉ quỹ và 39 trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt trên 275.000 tỷ đồng; tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 813.000 tỷ đồng. So với lúc thị trường mới mở cửa vào năm 2000, số lượng cổ phiếu niêm yết tăng khoảng 60 lần và giá trị cổ phiếu niêm yết tăng gần 600 lần; giá trị giao dịch của thị trường có tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 135%.

Toàn TTCK hiện có trên 1,2 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán được mở, trong đó có trên 20.000 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài. Gần 1.000 DN đại chúng đã đưa cổ phiếu vào giao dịch trên các thị trường chính thức (HOSE, HNX, UPCoM).

Trong 13 năm qua, cơ quan quản lý đã dành nhiều nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện quy chuẩn pháp lý điều tiết hoạt động của thị trường. Trong thời gian tới, ngoài việc xây dựng Đề án TTCK phái sinh và Nghị định hướng dẫn tổ chức và hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh cùng Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam, UBCK, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện để ban hành các thông tư hướng dẫn về chính sách thuế trong lĩnh vực chứng khoán; Thông tư về phí và lệ phí cho TTCK. Các cơ quan này cũng sẽ ban hành các quy định hướng dẫn về chế độ tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đối với các hoạt động phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán.

UBCK sẽ tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý và nâng cao năng lực giám sát hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; ban hành quy định về quản trị rủi ro, quy định phân loại và quy chế cảnh báo sớm áp dụng cho công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.

Để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trên thị trường, cơ quan quản lý sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán có vấn đề về an toàn tài chính, thanh khoản; vi phạm các quy định về giao dịch, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán; phối hợp với các bên phân tích, nhận định dấu hiệu giao dịch bất thường; thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trên TTCK.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%