- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.