Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông

- Nội dung họp:  Công ty sẽ thông báo sau

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.