- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.