Công ty cổ phần LICOGI 16 (LCG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.