Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Vận tải biển

Download : baocaocapnhatvsc_OYCA.pdf

Mặc dù kết quả kinh doanh nửa đầu 2017 của CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (mã VSC) vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, chúng tôi vẫn giữ kỳ vọng về tiềm năng của VSC trong báo cáo trước do mức tăng trưởng mạnh mẽ của cảng VIP Green.

Với những lợi thế riêng của mình, VIP Green được dự kiến sẽ hoạt động hết công suất trong nửa cuối 2017 và tiếp tục tăng trưởng trong 2018 với hỗ trợ từ dự án trung tâm logistics GIC, Greenport (dự kiến hoạt động từ 2018).

Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VSC vào cuối 2017 sẽ lần lượt đạt mức 1.300 tỷ đồng (tăng 20% so với năm trước) và 279 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước).

Với P/E và P/B dự phóng ở mức 11x và 1.95x, chúng tôi định giá cổ phiếu VSC ở mức 67,500 đồng trong thời gian 1 năm. Với tỷ suất lợi nhuận 26%, chúng tôi khuyến nghị tăng tỷ trọng.