Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Xăng dầu

Download : baocaocapnhatplx_EFQZ.pdf

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) là doanh nghiệp đứng đầu với 45-50% thị phần và có lợi thế vượt trội so với những đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam đặc biệt về mạng lưới hoạt động, hệ thống phân phối cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc kinh doanh xăng dầu.

Công ty có biên lợi nhuận ổn định nhờ cơ chế giá xăng dầu hiện nay tại Việt Nam và tình hình tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt dồi dào. Ngoài ra, khả năng mở rộng sang chuỗi bán lẻ cũng có thể đem lại tiềm năng lớn cho PLX dựa vào hệ thống mạng lưới rộng khắp toàn quốc.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điều này chưa thể thực hiện được ngay trong tương lai gần. Giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện tại của PLX được xác định ở mức 42.200 đồng/cổ phần.

Nếu tính thêm giá trị hệ thống C-store, giá trị hợp lý của PLX sẽ được cộng thêm khoảng từ 50,9% đến 72,5%, tương đương giá cổ phần dao động trong khoảng từ 63.680 - 72.800 đồng/cổ phần.