Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Công nghệ thông tin

Download : baocaocapnhatfpt_BTQQ.pdf

FPT đã công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu đạt 40,545 tỷ đồng, tăng 4.6% so với năm 2015. So với kế hoạch kinh doanh năm 2016 mà công ty đặt ra là doanh thu đạt 45,796 tỷ đồng, công ty chỉ mới hoàn thành 89% kế hoạch.

Chúng tôi định giá cổ phiếu FPT ở mức 50.527 đồng/CP dựa trên 2 phương pháp: P/B (tỷ trọng 50%, P/B ước tính năm 2015 là 2.0x và BVPS dự phóng cho năm 2017) và P/E (tỷ trọng 50%, P/E ước tính năm 2017 là 10.5x và EPS dự phóng cho năm 2017). Vì vậy, khuyến nghị tăng tỷ trọng với cổ phiếu FPT với giá thị giá ở mức 45.050 đồng/CP.