YBC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 

Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (YBC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        21/10/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 23/11/2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái – Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tới từng cổ đông sau.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%