Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX): Quý II/2021 thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản cố định

(ĐTCK) CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Mã chứng khoán AFX - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX): Quý II/2021 thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản cố định

Theo đó, trong quý II/2021, AFX ghi nhận doanh thu đạt 247,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,6% và 74,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 22,52 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái về âm 4,9 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 16,83 tỷ đồng lên 16,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, trong kỳ doanh nghiệp thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác.

Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX): Quý II/2021 thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản cố định ảnh 1

Cơ cấu thu nhập khác trong quý II/2021 của AFX

Doanh nghiệp có thuyết minh thu nhập khác tăng đột biến chủ yếu do doanh nghiệp thanh lý tài sản cố định so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, AFX ghi nhận doanh thu đạt 349,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,5% và 66,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết thêm trong 6 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch kéo dài và tình hình thương mại, vận tải trên thế giới diễn biến xấu dẫn đến giá cả nguyên liệu tăng mạnh, ảnh hưởng đến giá vốn và lợi nhuận gộp của công ty.

Được biết, trong năm 2021, AFX đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 984,49 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 48,96 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 7,32 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành được 15% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính âm 126,06 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 122,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dòng tiền âm là do doanh nghiệp gia tăng khoản phải thu ngắn hạn.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của AFX tăng 24% so với đầu năm lên 539,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 190,3 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 128,8 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 86 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản.

Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX): Quý II/2021 thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản cố định ảnh 2

Trả trước cho người bán ngắn hạn của AFX tới 30/6/2021

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 205% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 127,9 tỷ đồng lên 190,3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn tăng lên.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn trong kỳ tăng 340,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 99,4 tỷ đồng lên 128,6 tỷ đồng và chiếm 23,8% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7/2021, cổ phiếu AFX đóng cửa giá tham chiếu 13.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,352.64

6.77 (0.5%)

 
VNIndex 1,352.64 6.77 0.5%
HNX 357.97 4.73 1.32%
UPCOM 96.25 0.44 0.46%
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021