Xuất khẩu 30.000 tấn đường

Xuất khẩu 30.000 tấn đường

Ngày 4/1, Bộ NN&PTNT đã đồng ý với đề nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho các doanh nghiệp đã có hợp đồng thực hiện xuất khẩu khoảng 30.000 tấn đường trong thời gian từ nay cho đến Tết Nguyên đán.

Ngày 4/1, Bộ NN&PTNT đã đồng ý với đề nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho các doanh nghiệp đã có hợp đồng thực hiện xuất khẩu khoảng 30.000 tấn đường trong thời gian từ nay cho đến tết Nguyên đán.

Theo báo cáo của các nhà máy đường, lượng đường sản xuất niên vụ 2011-2012 khoảng 1,4 triệu tấn. Hiện nay đã vào chính vụ sản xuất, lượng đường tồn kho các nhà máy tăng, trong khi đó, tình trạng nhập lậu đường tại biên giới Tây Nam vẫn diễn ra rất phức tạp, dẫn đến đường tiêu thụ trong nước tiêu thụ chậm, các nhà máy đường gặp nhiều khó khăn về vốn để thanh toán tiền mua mía cho nông dân.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%