Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ thoái vốn đầu tư ngoài ngành trên 158 tỷ đồng

Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ thực hiện thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành với tổng giá trị đầu tư là 158,344 tỷ đồng.
Tòa nhà Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Tòa nhà Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Theo UBND TP. Cần Thơ, Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ thực hiện thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành theo Đề án tái cơ cấu Công ty này đã được UBND TP. Cần Thơ phê duyệt, với tổng giá trị đầu tư trên sổ sách kế toán phải thoái tại thời điểm ngày 31/12/2015 là 158,344 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với phần vốn góp tại Công ty CP Dầu khí Mê Kông (22,169 tỷ đồng), Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục tìm nhà đầu tư để thực hiện thoái vốn. Sau khi tìm kiếm được nhà đầu tư, Công ty thuê đơn vị tư vấn thẩm định lại giá trị cổ phần tại Petromekong để thực hiện thủ tục tháo vốn theo chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ.

Đối với phần vốn góp tại Công ty Liên doanh Victoria Cần Thơ (19,462 tỷ đồng) Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 40% tại Công ty này theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014.

Đối với vốn đầu tư tại Nhà khách - Trạm Giao dịch vé số kiến thiết Cần Thơ tại Phú Quốc (116,713 tỷ đồng), hiện UBND TP. Cần Thơ đang phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất Công ty đang quản lý, sử dụng tại tỉnh Kiên Giang theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 12746/BTC-QLCS ngày 16/10/2020.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%