Xi măng La Hiên lỗ 9,9 tỷ đồng

Xi măng La Hiên lỗ 9,9 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Xi măng La Hiên vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 3/4 để tổ chức ĐHCĐ vào ngày 8/4.

Theo BCTC đã kiểm toán, năm 2012, Xi măng La Hiên có doanh thu 646 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 20,3 tỷ đồng, LNST âm 9,9 tỷ đồng; nợ ngắn hạn là 246,8 tỷ đồng, nợ dài hạn là 394 tỷ đồng. Năm ngoái, xi măng La Hiên không chia cổ tức.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%