XHC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (2%)

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/04/2018

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bắt đầu từ ngày 20 tháng 04 năm 2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%