XDH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (10%)

XDH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (10%)

CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (XDH - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, riêng ngày thứ 7 làm từ 8h00 đến 11h30) bắt đầu từ ngày 23/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021