XDH: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền (20%)

XDH: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền (20%)


CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (XDH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/01/2020

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Phòng Tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội bắt đầu từ ngày 06/01/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng Thứ 7 làm từ 8h-11h30) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân.

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021