Xây lắp điện I (PC1), quý II/2020 lợi nhuận 128,7 tỷ đồng, giảm 10,3%

Xây lắp điện I (PC1), quý II/2020 lợi nhuận 128,7 tỷ đồng, giảm 10,3%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây lắp Điện I (Mã chứng khoán: PC1 – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.170,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 128,7 tỷ đồng, lần  lượt giảm 32,6% và 10,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II/2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 16,1% lên 25,5% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 8,3% lên 11%. Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận chi phí bán hàng tăng 233,3%, tương ứng tăng 19,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 57,7%, tương ứng tăng 24,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.540,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 217,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,9% và 7,7% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành được 46,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,7% lên 19,6% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 7,8% lên 8,5%.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân biến động lợi nhuận trong quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 do: Mặc dù doanh thu giảm nhưng do cơ cấu doanh thu thay đổi so với cùng kỳ năm trước, doanh thu lĩnh vực bất động sản và sản xuất công nghiệp đều tăng nên lợi nhuận gộp toàn công ty tăng.

Chi phí lãi vay tăng chủ yếu do nhà máy thủy điện Mông Ân đã đi vào vận hành từ tháng 1/2020, dự án bất động sản PCC1 Thanh Xuân hoàn thành bàn giao căn hộ cho khách hàng nên chi phí lãi vay đã không còn được vốn hóa vào chi phí dự án. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng do doanh nghiệp thực hiện bán dự án bất động sản PCC1 Thanh Xuân.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 7.001 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 469 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 25% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến tỷ lệ cổ tức là 15%.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 150,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 885,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính dương 881,7 tỷ đồng, chủ yếu là tiền đi vay và thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 12,4% lên 9.349,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 3.079,5 tỷ đồng, chiếm 32,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 2.376,6 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.263,4 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; tồn kho là 1.137,1 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 467,9 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu ngắn hạn tăng 28,4%, tương ứng tăng 525,2 tỷ đồng lên 2.376,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 21,8%, tương ứng tăng 664,1 tỷ đồng lên 3.710,9 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng nguồn vốn và chiếm 86,9% vốn chủ sở hữu. Như vậy, trong kỳ tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn tăng từ 36,6% lên 39,7%.

Đóng cửa phiên giao dịch 04/08/2020, cổ phiếu PC1 tăng 300 đồng lên 17.800 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.53

0.48 (0.05%)

 
VNIndex 921.53 0.48 0.05%
HNX 133.58 -0.46 -0.34%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021