Xả mạnh MSN, khối ngoại bán ròng gần 520 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 12

Xả mạnh MSN, khối ngoại bán ròng gần 520 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 12

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài cũng là một nhân tố tác động thiếu tích cực trong tuần đầu tháng 12 khi trở lại trạng thái bán ròng khá mạnh với gần 520 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm xả bán của khối ngoại là cổ phiếu MSN.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 6,94 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 528 tỷ đồng; trong khi tuần cuối cùng của tháng 11 mua ròng 5,96 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 50,06 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 81,37 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.771,91 đồng (giảm 6% về lượng nhưng tăng nhẹ 1,66% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 88,31 triệu đơn vị, giá trị 3.299,98 tỷ đồng (tăng 9,54% về lượng và tăng 23,29% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 2-6/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/12

12.944.220

16.101.170

-3.156.950

446.270

459.200

-12.930

3/12

22.930.160

28.148.890

-5.218.730

739.870

972.370

-232.500

4/12

22.860.600

25.183.400

-2.322.800

726.750

928.860

-202.110

5/12

12.253.490

11.043.420

1.210.070

549.670

591.440

-41.770

6/12

10.383.740

7.837.670

2.546.070

309.350

348.110

-38.760

Tổng

81.372.210

88.314.550

-6.942.340

2.771.910

3.299.980

-528.070

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất ngày đầu tuần 2/12 và 4 phiên mua ròng liên tiếp sau đó. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng hơn 1,5 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2,48 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 431.110 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 17,64 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 3,69 triệu đơn vị, giá trị 28,4 tỷ đồng (tăng 63,86% về lượng và tăng 39,76% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,18 triệu đơn vị, giá trị 25,92 tỷ đồng (giảm 18,69% về lượng và giảm 31,72% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 2-6/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/12

124.820

515.390

-390.570

1.520

7.970

-6.450

3/12

178.810

288.580

-109.770

2.040

1.840

200

4/12

251.880

66.000

185.880

2.080

1.050

1.030

5/12

946.000

832.920

113.080

14.270

9.690

4.580

6/12

2.190.400

479.600

1.710.800

8.490

5.370

3.120

Tổng

3.691.910

2.182.490

1.509.420

28.400

25.920

2.480

Tương tự, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1 phiên ngày 2/12 và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 517.970 đơn vị, giảm 34% so với tuần trước; tổng giá trị là mua ròng 9,2 tỷ đồng, trong khi tuần cuối tháng 11 bán ròng 8,03 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,2 triệu đơn vị, giá trị 82,59 tỷ đồng (tăng 1,92% về lượng và tăng 2,49% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,72 triệu đơn vị, giá trị 73,39 tỷ đồng (giảm 7,67% về lượng và giảm 17,18% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 2-6/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/12

124.820

515.390

-390.570

1.520

7.970

-6.450

3/12

178.810

288.580

-109.770

2.040

1.840

200

4/12

251.880

66.000

185.880

2.080

1.050

1.030

5/12

946.000

832.920

113.080

14.270

9.690

4.580

6/12

2.190.400

479.600

1.710.800

8.490

5.370

3.120

Tổng

3.691.910

2.182.490

1.509.420

28.400

25.920

2.480

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 5,95 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 516,39 tỷ đồng; trong khi tuần cuối cùng của tháng 11 mua ròng 4,74 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 24,39 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, sau chuỗi ngày dài “ưu ái” với VRE, nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển hướng và mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG trong tuần đầu tiên của tháng 12. Cụ thể, khối ngoại mua ròng gần 4,2 triệu cổ phiếu HPG, với tổng giá trị tương ứng 98 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là HVN với 63 tỷ đồng (1,78 triệu cổ phiếu), KDH với 28,4 tỷ đồng (gần 1,1 triệu cổ phiếu), CTG với 25,3 tỷ đồng (1,25 triệu cổ phiếu)…

Trái lại, cổ phiếu MSN sau thông tin sáp nhập VinEco và Vincommerce đã liên tiếp bị khối ngoại xả bán mạnh và đây cũng là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh. Theo đó, MSN bị bán ròng gần 6,71 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 417,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, VNM bị bán ròng 188,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,61 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, VHM bị bán ròng 99,1 tỷ đồng, ROS bị bán ròng gần 40 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, cổ phiếu PVS sau chuỗi ngày dài bị bán mạnh đã quay trở lại vị trí dẫn đầu trong danh mục được mua ròng mạnh về giá trị trong tuần đầu tiên của tháng 12, đạt 3,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 186.595 đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, SVN là mã bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 1,66 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, CEO bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với 372.000 cổ phiếu, giá trị bán ròng tương ứng đạt 3,3 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, NDN bị bán ròng 3 tỷ đồng, PVG bị bán ròng 0,9 tỷ đồng, HUT với 0,6 tỷ đồng…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021