WTC: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin (WTC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: 169 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%