WSB: Ngày GDKHQ Chi cổ tức năm 2013 đợt cuối bằng tiền mặt (13%)

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2014

- Lý do và mục đích : Chi cổ tức năm 2013 đợt cuối bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 13% mệnh giá (tương đương 1.300 đồng/cổ phiếu)

- Thời hạn thực hiện : 03/06/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây từ ngày 03/06/2014 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc), Giấy CMND, Giấy giới thiệu (nếu là Công ty). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi về phòng Kế toán Công ty.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%