WB: Thông qua 70 triệu USD cho chính sách phát triển tại Việt Nam

WB: Thông qua 70 triệu USD cho chính sách phát triển tại Việt Nam

(ĐTCK) Ngoài ra, chương trình cũng được nhiều tổ chức khác tài trợ như JICA, AFD, AusAID, Korea Eximbank.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD cho khoản vay chính sách phát triển về biến đổi khí hậu số 2 cho Việt Nam. Đây là chương trình thứ 2 trong 3 chương trình cho vay nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực thể chế cần thiết trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khoản tín dụng này cung cấp tài chính song song với chương trình hỗ trợ ngân sách từ nhiều nhà tài trợ cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Theo đó, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chương trình Phát triển Pháp (AfD) sẽ đồng hỗ trợ khoảng 145 triệu USD, Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) sẽ cung cấp khoảng 8 triệu AUD và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) cung cấp khoảng 30 triệu USD, nâng tổng số tiền lên khoảng 253 triệu USD theo như đề xuất hoạt động của dự án.

Dự án này bao gồm năm hoạt động chính sách theo 3 trụ cột chuyên đề: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động và các vấn đề liên ngành. Dự án sẽ tập trung vào ngành nước, năng lượng, lồng ghép biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển và tạo một môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động cung cấp tài của biến đổi khí hậu.

Khoản tín dụng do Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) cung cấp, là một nguồn vốn vay có điều kiện của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước thu nhập thấp. Khoản tín dụng có thời hạn 25 năm, với thời gian 5 năm ân hạn.

 

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%